EFLATUN Harflerini İçeren 3 Harfli KelimelerEFLATUN harflerini içeren 3 harfli 26 kelime bulunuyor. 3 harfli EFLATUN kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Eflatun ile başlayan 3 harfli kelimeler. İçinde Eflatun olan 3 harfli kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

FUL10, FLU10, FUT10, AFT9, FEN9, FEL9, FAN9, FAL9, LAF9, LEF9, TEF9, AUT4, TUL4, TUN4, ULA4, ANT3, ATE3, ALT3, ELA3, LAN3, NET3, NAL3, TAL3, TAN3, TEL3, TEN3


ANT


[isim]
 • Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem

Ata Sözleri ve Deyimler

 • andını bozmak
 • ant içmek
 • ant olsun
 • ant verdirmek
 • ant vermek

Birleşik Kelimeler: ant kardeşi


ATE


[sıfat] [felsefe]
 • Tanrıtanımaz

ALT


[isim]
 • Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı

  Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor. - Ziya Osman Saba

[sıfat]
 • Sınıflamalarda ikinci derecede olan

  Alt sınıf. Alt cins. Alt takım.

[sıfat]
 • Birkaç şeyden aşağıda olan

  Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş. - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • alt değirmen güçlü akar
 • alt etmek
 • altı alay üstü kalay
 • altı kaval, üstü şişhane (veya şeşhane)
 • altına etmek (veya kaçırmak)
 • altına imza atmak
 • altına imza koymak
 • altında kalmak
 • altında kalmamak
 • altından çapanoğlu çıkmak
 • altından girip üstünden çıkmak
 • altından kalkamamak
 • altını çizmek
 • altını değiştirmek
 • altını ıslatmak
 • altını kapatmak
 • altını kısmak
 • altını üstüne getirmek
 • altı tutmak
 • altı yaş olmak
 • alt olmak
 • alt perdeden konuşmak
 • altta kalanın canı çıksın
 • altta kalmak
 • alttan almak
 • alttan güreşmek
 • altta yok üstte yok

Birleşik Kelimeler: alt alta, alt başlık, alt bölüm, alt cins, alt çene, alt deri, alt diş, alt dudak, alt familya, alt geçit, alt gerilim, alt güverte, alt hava yuvarı, alt ırk, alt karşıt, alt kat, alt katman, alt kavuşum, alt kurul, alt sınıf, alt şube, alt tabaka, alt takım, alt tarafı, alt tür, altüst, alt yanı, altyapı, alt yazı, alt yazıcı, altı üstü, alttan alta, ayakaltı, bardakaltı, başaltı, baş altı, bayrakaltı, bilinçaltı, dam altı, denizaltı, deniz altı, deri altı, dilaltı, dil altı bezleri, ev altı, gözaltı, göz altı, hasıraltı, kahvaltı, kapıaltı, kaymakaltı, koltuk altı, köprüaltı çocuğu, Kubbealtı, kulak altı bezi, merdiven altı, normalaltı, rüzgâraltı, silahaltı, su altı, şuuraltı, topaltı, toprak altı, üst deri altı, yastıkaltı, yemekaltı, yeraltı, yer altı, el altında, el altından


ELA


[isim]
 • Gözde sarıya çalan kestane rengi
[sıfat]
 • Bu renkte olan

  Ela gözlerini sevdiğim dilber / Seni görmeyeli göresim geldi - Karacaoğlan


LAN


[ünlem] [kaba konuşmada]
 • Ulan

  İte bak lan, dedi, nasıl da horozlanıyor? - Necati Cumalı


NET (Kelime Kökeni: Fransızca net)


[sıfat]
 • Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen
[mecaz]
 • Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan

  Hayatını didik didik etmek, son beş altı yıllık çizgisini net olarak ortaya çıkarmak istiyordu. - Tarık Buğra

Birleşik Kelimeler: net resim, net ücret

[isim] [spor]
 • Tenis, masa tenisi gibi oyunlarda servis atışlarında topun karşı sahaya geçerken fileye değdiğini belirtmek için kullanılan bir söz

NAL (Kelime Kökeni: Arapça naʿl)


[isim]
 • At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası

  Atların nal tıkırtıları, demir tekerlek gürültüleri işitildi. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • nal çakmak
 • nal deyip mıh dememek
 • nalları dikmek
 • nal toplamak

Birleşik Kelimeler: nalbant, naldöken, dörtnal, dörtnala


TAL (Kelime Kökeni: Fransızca thalle)


[isim] [biyoloji]
 • Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı

TAN


[isim]
 • Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tan ağarmak (veya atmak veya sökmek)

Birleşik Kelimeler: tan yeli, tan yeri


TEL


[isim]
 • Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne

  Gelin teli. Telgraf teli.

[sıfat]
 • Bu nesneden yapılmış veya bu nesne biçiminde olan

  Tel kafes. Tel çivi.

[biyoloji]
 • Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tel çekmek
 • teli kırmak
 • teller takmak
 • tel takınmak

Birleşik Kelimeler: tel cambazı, tel çivi, tel dikiş, tel dokuma, tel dolap, tel fırça, tel halat, tel kadayıf, tel kafes, telkâri, tel kurdu, tel küf, tel küflüce, tel örgü, tel şehriye, tel tel, tel zımba, dikenli tel, bam teli, elektrik teli, gelin teli, kafes teli, telgraf teli, ses telleri

[isim]
 • Telgraf

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tel çekmek

Birleşik Kelimeler: telyazı


TEN (Kelime Kökeni: Farsça ten)


[isim]
 • İnsan vücudunun dış yüzü, cilt
[eskimiş]
 • Vücut

Birleşik Kelimeler: ten fanilası, ten rengi


AUT (Kelime Kökeni: İngilizce out)


[isim] [spor]
 • Dış

  Aut çizgisinden nefis bir orta... - Haldun Taner

Ata Sözleri ve Deyimler

 • auta atmak
 • auta çıkmak


TUL (Kelime Kökeni: Arapça ṭūl)


[isim] [eskimiş] [gök bilimi]
 • Boylam
[matematik]
 • Uzunluk

Birleşik Kelimeler: tul derecesi


TUN (Kelime Kökeni: Farsça tūn)


[isim] [halk ağzında]
 • Gizli yer, köşe bucak

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tundan tuna atmak

Birleşik Kelimeler: tun tun


ULA


[isim]
 • Muğla iline bağlı ilçelerden biri