D ile Biten KelimelerD ile biten 24 kelime bulunuyor. Sonu D olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "D ile başlayan kelimeler. İçinde d olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

10 Harfli Kelimeler

BACKGROUND23

9 Harfli Kelimeler

BODYGUARD23, BİLLBOARD16, İSLAMABAD15

8 Harfli Kelimeler

EUROBOND15

7 Harfli Kelimeler

BELGRAD15

6 Harfli Kelimeler

BARKOD11, MADRİD11

5 Harfli Kelimeler

FARAD13, RİYAD9, TREND7

4 Harfli Kelimeler

GARD10, BOLD9

3 Harfli Kelimeler

HAD9, ŞAD8, BAD7, BED7, MOD7, YAD7, KOD6, NOD6

2 Harfli Kelimeler

ÖD10, OD5, AD4


AD


[isim]
 • Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam

  Görmediniz mi, adını söyleyince herkes put kesiliyor. - Ahmet Hamdi Tanpınar

[dil bilgisi]
 • Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ad almak
 • ad çekmek
 • adı (bile) olmamak
 • adı batası (veya batasıca)
 • adı batmak
 • adı bile okunmamak
 • adı çıkmak
 • adı çıkmış dokuza, inmez sekize
 • adı deliye çıkmak
 • adı duyulmak
 • adı geçmek
 • adı gibi bilmek
 • adı kaldırılmak
 • adı kalmak
 • adı karışmak
 • adı kötüye çıkmak
 • adını ...-ye çıkarmak
 • adını ağzına abdestle almak
 • adını ağzına almamak
 • adını anmak
 • adını bağışlamak
 • adını çıkarmak
 • adını kirletmek (veya lekelemek)
 • adını koymak
 • adını taşımak
 • adını vermek
 • adı olmak
 • adı var
 • ad koymak
 • ad takmak
 • ad vermek
 • ad yapmak

Birleşik Kelimeler: ad aktarması, ad bilimi, ad cümlesi, ad çekimi, ad çekme, ad durumu, ad gövdesi, ad kökü, ad tabanı, ad tamlaması, addan türeme ad, addan türeme eylem, adı belirsiz, adı sanı, adı üstünde, adına, adıyla sanıyla, adlar dizgesi, adlı adıyla, bayramlık ad, birleşik ad, eylemden türeme ad, kısma ad, küçük ad, ön ad, özel ad, somut ad, soyut ad, takma ad, türemiş ad, yalın ad, aile adı, göbek adı, kod adı, soyadı, tanıtma adı, topluluk adı, yer adı, kendi adına

[isim]
 • Sayma

Birleşik Kelimeler: addetmek, addolunmak


OD


[isim] [eskimiş]
 • Ateş

  Yaz bahar ayında bir od verdiler / Yandım gittim ala karlı dağ iken - Karacaoğlan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • od yok ocak yok

Birleşik Kelimeler: od ocak


KOD (Kelime Kökeni: Fransızca code)


[isim]
 • Harf

Birleşik Kelimeler: kod adı, kod ismi, posta kodu, sektör kodu


NOD (Kelime Kökeni: İngilizce nod)


[isim] [tıp]
 • 343 yumru
[bilişim]
 • 343 düğüm

TREND (Kelime Kökeni: İngilizce trend)


[isim]
 • 343 eğilim

BAD (Kelime Kökeni: Farsça bād)


[isim] [eskimiş]
 • Rüzgâr

  Esme ey bad esme canan uykuda. - Faruk Nafiz Çamlıbel

Birleşik Kelimeler: badısaba


BED (Kelime Kökeni: Farsça bed)


[sıfat] [eskimiş]
 • Kötü, çirkin, tuhaf

Birleşik Kelimeler: bedbaht, beddua, bednam


YAD


[sıfat]
 • Yabancı

Birleşik Kelimeler: yad el, yad erklik, yad estetik, yad gerekirci

[isim]
 • Anma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yâd etmek
 • yâdını uyandırmak


ŞAD (Kelime Kökeni: Farsça şād)


[sıfat] [eskimiş]
 • Sevinçli, neşeli

Ata Sözleri ve Deyimler

 • şad etmek
 • şad olmak


BOLD (Kelime Kökeni: İngilizce bold)


[isim] [bilişim]
 • 343 koyu

HAD (Kelime Kökeni: Arapça ḥadd)


[isim] [eskimiş]
 • Sınır, uç
[matematik]
 • Terim

Ata Sözleri ve Deyimler

 • haddi hesabı yok
 • haddi mi (veya haddine mi düşmüş)
 • haddini aşmak
 • haddini bildirmek
 • haddini bilmek
 • haddini bilmeyene bildirirler
 • haddi olmamak

Birleşik Kelimeler: haddikifaye, haddinden fazla, haddizatında, faiz haddi, istiap haddi, kâr haddi, yaş haddi


GARD (Kelime Kökeni: Fransızca garde)


[isim] [spor]
 • Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum

Ata Sözleri ve Deyimler

 • gardını almak


ÖD


[isim]
 • Safra (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ödü bokuna karışmak
 • ödü kopmak (veya patlamak)
 • ödünü koparmak (veya patlatmak)

Birleşik Kelimeler: öd kanalı, öd kesesi, sığırödü

[bitki bilimi]
 • Öd ağacı

Birleşik Kelimeler: öd ağacı


BARKOD (Kelime Kökeni: İngilizce barcode)


[isim]
 • Çizgi im

FARAD (Kelime Kökeni: (İngiliz fizikçi Faraday özel adından))


[isim] [fizik]
 • Elektrik sığa birimi