B ile Başlayan KelimelerB ile başlayan 4551 kelime bulunuyor. Başında B olan kelimeler ve kelime anlamları.

Ayrıca, "B ile biten kelimeler. İçinde b olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

BÖLÜŞTÜRÜVERMEK39, BOĞAZLAYIVERMEK38, BAĞIŞLAYIVERMEK38, BAĞDAŞTIRICILIK36, BAĞDAŞTIRABİLME33, BİYOMETEOROLOJİ33, BOĞAZLAYABİLMEK33, BÖLÜŞTÜREBİLMEK33, BUHARLAŞIVERMEK33, BAĞIŞLAYABİLMEK33, BOĞUKLAŞABİLMEK32, BAYAĞILAŞTIRMAK32, BAĞIMLILAŞTIRMA32, BAĞNAZLAŞTIRMAK32, BÜZÜŞTÜREBİLMEK32, BOĞAZLANABİLMEK31, BOĞAZLATABİLMEK31, BOMBALAYIVERMEK31, BULUŞTURUVERMEK31, BURUŞTURUVERMEK31
Tümünü Gör

14 Harfli Kelimeler

BÖLÜŞTÜRÜVERME38, BOĞAZLAYIVERME37, BAĞIŞLAYIVERME37, BAĞIŞLAYICILIK35, BAŞPEHLİVANLIK34, BAĞIMSIZLAŞMAK34, BUĞULANIVERMEK33, BAŞÖĞRETMENLİK33, BAĞDAŞIKLAŞMAK33, BOĞAZLAYABİLME32, BÖLÜŞTÜREBİLME32, BÖLÜŞÜLEBİLMEK32, BUHARLAŞIVERME32, BAĞIŞLAYABİLME32, BAŞPİSKOPOSLUK32, BOĞUKLAŞABİLME31, BÖLGESELLEŞMEK31, BAŞMÜFETTİŞLİK31, BAĞDAŞTIRILMAK31, BAĞNAZLAŞTIRMA31
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

BAŞREJİSÖRLÜK36, BELGEVŞEKLİĞİ35, BOĞDURUVERMEK34, BUĞULAŞTIRICI33, BAĞDAŞTIRMACI33, BAĞIMSIZLAŞMA33, BEKTAŞİKAVUĞU33, BİBLİYOGRAFYA32, BUĞULANIVERME32, BAĞDAŞIKLAŞMA32, BAĞLAYIVERMEK32, BÖLÜŞTÜRÜLMEK31, BÖLÜŞÜLEBİLME31, BİBLİYOGRAFİK30, BÖLGESELLEŞME30, BAŞDİZGİCİLİK30, BAĞDAŞABİLMEK30, BAĞDAŞTIRILMA30, BAĞLANIVERMEK30, BÜZÜŞTÜRÜLMEK30
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

BÖĞÜRÜVERMEK38, BİYOJEOGRAFİ37, BÖLÜŞÜVERMEK34, BOĞDURUVERME33, BELSOĞUKLUĞU33, BÜZÜŞÜVERMEK33, BÖĞÜREBİLMEK32, BAĞDAŞTIRICI32, BOĞULUVERMEK31, BÜYÜYÜVERMEK31, BÜLBÜLYUVASI31, BAĞDAŞMAZLIK31, BAĞLAYIVERME31, BUZAĞILAŞMAK30, BÜZÜLÜVERMEK30, BÖLÜŞTÜRÜLME30, BOZUŞUVERMEK30, BUĞDAYGİLLER30, BAĞIRIVERMEK30, BOĞUŞABİLMEK29
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

BÖĞÜRÜVERME37, BÖLÜŞÜVERME33, BÖLÜŞTÜRÜCÜ33, BÖCEKKABUĞU33, BÜZÜŞÜVERME32, BAŞMÜSEVVİT32, BAHÇIVANSIZ32, BOŞBOĞAZLIK31, BÖĞÜREBİLME31, BAĞIŞLAYICI31, BOĞULUVERME30, BOĞAZSIZLIK30, BÜYÜYÜVERME30, BAŞÖĞRETMEN30, BAŞÇAVUŞLUK30, BAŞPEHLİVAN30, BAĞLAŞIMSIZ30, BÜZÜLÜVERME29, BUZAĞILAŞMA29, BOZUŞUVERME29
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

BAŞSAĞLIĞI32, BAŞREJİSÖR31, BURJUVALIK30, BİÇERDÖVER29, BAĞIŞLAYIŞ29, BİYOLOJİCİ28, BOĞUVERMEK28, BÖCEKSAVAR28, BÖLÜNTÜSÜZ28, BAĞIŞÇILIK28, BOĞAZLAŞMA27, BAŞDİZGİCİ27, BAĞIŞLATIŞ27, BAĞIŞLANIŞ27, BAHÇIVANLI27, BOĞUŞULMAK26, BOĞUMLANIŞ26, BOĞAZLIYAN26, BÜZÜŞÜKLÜK26, BÖLÜŞTÜRME26
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

BALKÖPÜĞÜ32, BURJUVAZİ31, BURJUVACA31, BLÖFÇÜLÜK30, BUZAĞISIZ28, BOĞUVERME27, BUĞDAYCIL27, BÖĞÜRTMEK27, BALIKGÖZÜ27, BAĞDAŞMAZ27, BAĞCIKSIZ27, BÖLÜCÜLÜK26, BÖĞÜRTLEN26, BÖCEKBAŞI26, BAŞVURUCU26, BUJUMBURA26, BOLŞEVİZM25, BOĞUŞULMA25, BOŞVERMİŞ25, BÖLÜKBAŞI25
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

BÖĞRÜLCE28, BOŞBOĞAZ27, BÜZGÜSÜZ27, BAĞBOĞAN27, BOĞAZSIZ26, BUZÇÖZER26, BÖĞÜRMEK26, BÖĞÜRTME26, BAŞÇAVUŞ26, BUNCAĞIZ25, BÜRGÜSÜZ24, BOZDOĞAN24, BOZGEVEN24, BUĞDAYSI24, BÖLÜTSÜZ24, BAĞDAŞIM24, BAĞIMSIZ24, BAHÇIVAN24, BAŞPAPAZ24, BAŞSAVCI24
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

BÖĞÜRÜŞ29, BURJUVA26, BÖĞÜRTÜ26, BÖĞÜRME25, BUĞUEVİ24, BAĞIŞÇI24, BÖLÜNGÜ23, BÖLÜŞÜM23, BOĞUŞMA22, BOĞULUŞ22, BÜZGÜLÜ22, BÜYÜYÜŞ22, BÖLGECİ22, BÖLÜNÜŞ22, BAŞAĞAÇ22, BOHÇACI21, BOĞMACA21, BOĞAZLI21, BOBİNAJ21, BİRÇOĞU21
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

BLÖFÇÜ25, BEVVAP24, BOĞUCU21, BÜGDÜZ21, BÖLÜCÜ21, BAŞBUĞ21, BOĞUNÇ20, BİVEFA20, BUZAĞI20, BUĞDAY20, BAĞSIZ20, BAĞDAŞ20, BAĞICI20, BONJUR19, BÜFECİ19, BÜYÜCÜ19, BOZOVA19, BANDAJ19, BAĞRIŞ19, BAĞCIK19
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

BÖĞÜR22, BAGAJ20, BUĞUZ19, BRÖVE19, BOĞAZ18, BÜĞLÜ18, BÜZGÜ18, BÖLÜŞ18, BAĞCI18, BAĞIŞ18, BOĞUM17, BÜLUĞ17, BÖLGE17, BÖBÜR17, BANJO17, BAVCI17, BOĞUK16, BOĞMA16, BÜĞET16, BÖLÜM16
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

BLÖF18, BÖCÜ17, BUJİ16, BÖCE15, BUĞU15, BOĞA14, BÖLÜ14, BÜVE14, BÜFE14, BAĞI14, BAĞA13, BÖLE12, BÖKE12, BÖRK12, BÜYÜ12, BICI11, BOZA10, BORŞ10, BORÇ10, BOCİ10
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

BÖĞ18, BEJ14, B12, BÖN11, BAV11, BOP10, BÜZ10, B9, BOZ9, BUZ9, BAP9, BİZ8, BOY8, BEZ8, B8, B8, BAZ8, B8, BOM7, BEY7
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

BU5, BE4


BE


[ünlem]
 • `Ey, hey` anlamlarında bir seslenme sözü

  Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali! - Faruk Nafiz Çamlıbel

[kimya]
 • Berilyum elementinin simgesi

BU


[sıfat]
 • Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz

  Hiçbiri bu çocukların eline su dökemez. - Ahmet Ümit

[zamir]
 • En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz

  Oysa bizi bekleyen yaşam bu değildi. - Reha Mağden

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bu abdestle daha çok namaz kılınır
 • bu denli
 • bu kadar
 • bu kadar kusur kadı kızında da bulunur
 • bu minval üzere
 • buna değdi (idi) buna değmedi (idi) demek
 • bunda bir iş var
 • bundan
 • bundan iyisi can sağlığı
 • bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!
 • bu sıcağa kar mı dayanır?
 • bu yana

Birleşik Kelimeler: bu açıdan, bu arada, bu bakımdan, bu cümleden, bu gidişle, bu gözle, bu haysiyetle, bu kabîl, bu meyanda, bu sefer, bu takdirde, bu takım, bu türlü, bu yönden, bu yüzden, bununla beraber, bununla birlikte, işbu, o bu, şu bu


BOM


[isim]
 • İskambil kâğıdıyla oynanan bir tür oyun

  Akşamları Atpazarı'na bakan Altındiş'in kahvesinde bom oynarken gelir, omuz başımda durur, beni seyrederdi. - Sait Faik Abasıyanık


BEY


[isim]
 • Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü

  Eniştem Neyyir Bey'i kimin vurduğunu ben biliyorum. - Reşat Nuri Güntekin

[tarih]
 • Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı

  Karaman beyi. Menteşe beyi.

[askerlik]
 • Komutan

  Alay beyi. Uç beyi.

[eskimiş]
 • Zengin, ileri gelen kimse, bay (I)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bey ardından çomak (veya davul) çalan çok olur
 • bey gibi yaşamak
 • beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
 • bey mi yaman, el mi yaman
 • bey oturmak

Birleşik Kelimeler: bey armudu, beybaba, beyefendi, bey erki, bey kardeş, bey soylu, beyzade, ağabey, atabey, kethüda bey, küçük bey, reis bey, alay beyi, arı beyi, beylerbeyi, boy beyi, derebeyi, kalem beyi, külhanbeyi, maça beyi, sancak beyi, uç beyi

[isim] [eskimiş]
 • Satma, satış

BİZ


[zamir]
 • Çokluk birinci kişiyi gösteren söz

  Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz! - Atatürk

Ata Sözleri ve Deyimler

 • biz attık kemik diye, el kaptı ilik diye
 • biz bize benzeriz
 • bizden
 • bize de mi lolo?
 • bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
 • biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz

Birleşik Kelimeler: biz bize, sizli bizli

[isim]
 • Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ

  Kunduracı bizi.

[isim] [hayvan bilimi]
 • Ülkemiz sularında yaşayan bir tür mersin balığı, şip (Acipenser nudiventris)

BOY


[isim]
 • Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık

  Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi. - Ömer Seyfettin

Ata Sözleri ve Deyimler

 • boya çekmek
 • boy almak (veya sürmek)
 • boy atmak
 • boy göstermek
 • boy ölçüşmek
 • boyu bacadan mı aştı?
 • boyu beraber
 • boyu boyuna, huyu huyuna
 • boyu devrilsin (veya devrilesi)
 • boyuma göre (veya boyumca) boy buldum, huyuma göre (veya huyumca) huy bulamadım
 • boyun bir karış uzadı
 • boyunu aşmak
 • boyunun ölçüsünü almak
 • boy vermek

Birleşik Kelimeler: boy abdesti, boy aynası, boy bos, boy boy, boy menteşe, boy otu, boydan boya, battal boy, bir boy, büyük boy, küçük boy, orta boy, yarım boy, adam boyu, dalga boyu, deniz boyu, diz boyu, gün boyu, hayat boyu, hudut boyu, kordon boyu, minare boyu, ömür boyu, palamar boyu, sahil boyu, sınır boyu, yalı boyu, yaşam boyu, yol boyu, enine boyuna

[isim] [toplum bilimi]
 • Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan

  Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar. - Orhan Seyfi Orhon

Birleşik Kelimeler: boy beyi

[isim] [eskimiş]
 • `Özlü, güzel sözler söyledi` anlamında kullanılan boy boyladı, soy soyladı özlü sözünde geçen bir söz

BEZ (Kelime Kökeni: Arapça bezz)


[isim]
 • Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma, çaput

  Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar. - Falih Rıfkı Atay

[sıfat]
 • Kumaş veya dokumadan yapılmış

  Botlarımı çıkartırken yatağın altında Mine'nin bez terliklerini görüyorum. - Ahmet Ümit

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bez alırsan Mısır'dan, kız alırsan asilden
 • bez bağlamak
 • bezi herkesin arşınına göre vermezler
 • bezini yıkamak

Birleşik Kelimeler: gazlı bez, ham bez, kozalaksı bez, sarı bez, soğuk bez, Amerikan bezi, bal özü bezi, baş bezi, bombe bezi, branda bezi, bulaşık bezi, çadır bezi, çocuk bezi, el bezi, etek bezi, Japon bezi, kaput bezi, kefen bezi, namaz bezi, pamuk bezi, sargı bezi, sofra bezi, şeytan bezi, Şile bezi, taharet bezi, toz bezi, ütü bezi, yelken bezi

[isim] [biyoloji]
 • İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ

  Tükürük bezleri. Pankreas bezi.

Birleşik Kelimeler: bez tüyler, ak kan bezi yangısı, böbrek üstü bezi, dil altı bezleri, er bezi, iç salgı bezi, kalkan bezi, kulak altı bezi, meme bezi, paratiroit bezi, ter bezi, tiroit bezi, yağ bezi, gözyaşı bezleri, tükürük bezleri, yağ bezleri


BAÇ (Kelime Kökeni: Farsça bāc)


[isim] [tarih]
 • Osmanlı Devleti'nde gümrük vergisi

  Sirkeci'de oh diye gözlerini açtı, şehrin ta göbeğinde bacını verdiği köprüyü yavaş yavaş geçti. - Ömer Seyfettin


BAŞ


[isim] [anatomi]
 • İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser

  Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı. - Necati Cumalı

[denizcilik]
 • Deniz teknelerinde ön taraf

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ...-nın başında gelmek (veya yer almak)
 • baş (veya başı) çekmek
 • baş (veya başını) alamamak
 • başa çıkmak
 • başa çıkmak
 • başa gelen (dert) çekilir
 • başa gelmek
 • başa gelmeyince bilinmez
 • başa güreşmek
 • baş ağır gerek, kulak sağır
 • baş ağrıtmak
 • başa vermek
 • baş bağlamak
 • baş bulmak
 • baş çevirtmek
 • baş dille tartılır
 • baş döndürmek
 • baş edebilmek
 • baş edememek
 • baş eğmek
 • baş eldeyken
 • baş etmek
 • baş gelmek
 • baş göstermek
 • baş göz etmek
 • baş göz olmak
 • başı ağrımak
 • başı bağlanmak
 • başı belada olmak
 • başı belaya girmek (veya uğramak)
 • başı çatlamak
 • başı dara düşmek
 • başı daralmak
 • başı darda kalmak
 • başı derde girmek
 • başı dönmek
 • başı göğe ermek (veya değmek)
 • başı hoş olmamak
 • başı için
 • başı kazan gibi olmak
 • başım gözüm üstüne
 • başımla beraber
 • başına (...) gelmek
 • başına balta kesilmek (veya olmak)
 • başına bela açmak
 • başına bela almak
 • başına bela olmak (veya kesilmek)
 • başına bir hâl gelmek
 • başına çalmak
 • başına çalsın!
 • başına çıkarmak
 • başına çıkmak
 • başına çorap örmek
 • başına dert açmak
 • başına dert olmak (veya kesilmek)
 • başına devlet (veya talih) kuşu konmak
 • başına dikilmek
 • başına dikmek
 • başına dolamak
 • başına dünyanın belasını sarmak
 • başına ekşimek
 • başına gaile açmak
 • başına geçirmek
 • başına geçmek
 • başına geçmek
 • başına gelen başmakçıdır
 • başına gelmek
 • başına gelmek
 • başına güneş geçmek
 • başına iş açmak
 • başına iş çıkarmak
 • başına iş çıkmak
 • başına kâhya kesilmek
 • başına kakmak (veya kakınç etmek)
 • başına kalmak
 • başına kan çıkmak
 • başına karalar bağlamak
 • başına oturmak
 • başı nâra yanmak
 • başına sarmak
 • başına taç etmek
 • başına taş düşmek (veya yağmak)
 • başına vur, ağzından lokmasını al
 • başına vurmak
 • başına yıkmak
 • başın başı, başın da başı var
 • başında beklemek (veya durmak)
 • başında değirmen çevirmek
 • başında kavak yeli (veya yelleri) esmek
 • başından almak
 • başından aşağı kaynar sular dökülmek
 • başından atmak
 • başından büyük işlere girişmek (veya kalkışmak)
 • başından geçmek
 • başından kalkmak
 • başından korkmak
 • başından savmak
 • başında olmak
 • başında paralansın
 • başında torbası eksik
 • başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez
 • başını ağrıtmak
 • başını alıp gitmek
 • başını ateşlere yakmak
 • başını bağlamak
 • başını beklemek
 • başını belaya sokmak
 • başını bir yere bağlamak
 • başını bir yere sokmak
 • başını boş bırakmak
 • başını çatmak
 • başını çıkarmak
 • başını derde sokmak
 • başını dik tutmak
 • başını dinlemek
 • başını döndürmek
 • başını duman almak
 • başını ezmek
 • başını gözünü yarmak
 • başını istemek
 • başını kaldırmamak (veya kaldıramamak)
 • başını kaşımaya (veya kaşıyacak) vakti olmamak
 • başını koltuğunun altına almak
 • başını kurtarmak
 • başının altında
 • başının altından çıkmak
 • başını nâra yakmak
 • başının çaresine bakmak
 • başının derdine düşmek
 • başının etini yemek
 • başının gözünün sadakası
 • başını ortaya koymak
 • başını taştan taşa vurmak
 • başını toplamak
 • başını uçurmak
 • başını vermek
 • başını yakmak
 • başını yemek
 • başı sağ olsuna gitmek
 • başı sıkılmak (veya sıkışmak)
 • başı sıkıya gelmek
 • başı taşa değmek
 • başı tutmak
 • başı üstünde yeri olmak
 • başı yastığa düşmek
 • başı yastık yüzü görmemek
 • başı yerine gelmek
 • başı zapt olunmamak
 • baş kesmek
 • baş kes, yaş kesme
 • baş kıç olmak
 • baş kıç vurmak
 • baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içinde
 • baş koşmak
 • baş koymak
 • baş nereye giderse ayak da oraya gider
 • baş olan boş olmaz
 • baş ol da istersen soğan başı ol
 • baş olmak
 • baş sağlığı, dünya varlığı
 • baş sallamak
 • başta (veya başında) bulunmak (veya olmak)
 • baştan aşmak
 • baştan çıkarmak
 • baştan çıkmak
 • baştan kara etmek
 • baştan kara gitmek
 • başta taşımak
 • baş tutamamak
 • baş tutmak
 • baş üstünde tutmak
 • baş üstünde yeri var
 • baş vermek
 • baş yakmak
 • baş yapmak
 • baş yastığı baş derdini bilmez
 • baş yemek

Birleşik Kelimeler: başağaç, başağırlık, başağrısı, baş ağrısı, başakortçu, başaktör, başaktris, başaltı, baş altı, başantrenör, başasistan, baş aşağı, başbakan, baş baş, baş başa, başbayan, başbayi, baş belası, baş bezi, baş bıçağı, baş bodoslaması, başbuğ, başçavuş, başdanışman, başdekorcu, başdelege, başdenetçi, başdenetmen, başdizgici, başdoktor, baş döndürücü, baş dönmesi, başdümenci, baş dümeni, başeczacı, başefendi, başeksper, başeser, başeski, başfiyat, başgardiyan, başgarson, başgedikli, başhakem, baş halatı, baş havlusu, başhekim, başhemşire, başhostes, başimam, başkafiye, başkahraman, başkaldırı, başkaldırmak, başkarakter, başkâtip, başkatsayı, başkemancı, başkent, başkesit, başkeşiş, başkilise, başkişi, başkomutan, başkonakçı, başkonsolos, başköşe, başkumandan, başlahana, başmabeyinci, başmakale, başmal, başmekân, başmisafir, başmuallim, başmubassır, başmuharrir, başmurakıp, başmüdür, başmüezzin, başmüfettiş, başmühendis, başmürettip, başmüsevvit, başmüşavir, başmüzakereci, başnokta, başoda, başoyuncu, başöğretmen, başörtü, başpapaz, başparmak, başpehlivan, başpiskopos, başrahip, başrejisör, başrol, başsağlığı, başsavcı, başspiker, başşehir, baştaban, baştabip, baş tacı, baştanımaz, başteknisyen, başucu, baş ucu, başuzman, başülke, başüstü, başüstüne, başvekâlet, başvekil, başvezir, başvurdurmak, başvurmak, başvuru, başvurulmak, başyapıt, başyardımcı, başyargıcı, baş yastığı, başyaver, başyazar, başyazı, başyazman, başyemek, başyıldız, başyönetmen, başyukarı, başa baş, başı açık, başı bağlı, başıboş, başıbozuk, başı bütün, başı dertte, başı devletli, başı dik, başı dimdik, başı dinç, başı dumanlı, başı havada, başı kabak, başı kalabalık, başı önünde, başı yerde, başı yukarıda, başı yumuşak, başına buyruk, baştan savma, akbaş, alabaş, altınbaş, baltabaş, büyükbaş, delibaş, demirbaş, elmabaş, erbaş, iribaş, kancabaş, karabaş, Kızılbaş, kocabaş, küçükbaş, sallabaş, sıkma baş, tokmakbaş, topbaş, üst baş, yaş baş, yeşilbaş, astsubay başçavuş, astsubay kıdemli başçavuş, adam başı, adımbaşı, asesbaşı, aşçıbaşı, atbaşı, aybaşı, ay başı, bacabaşı, barbaşı, bezirgânbaşı, binbaşı, borazancıbaşı, böcekbaşı, bölükbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, çeşme başı, çeşnicibaşı, çıbanbaşı, dağbaşı, dağ başı, dakika başı, dersbaşı, dört başı mamur, düğüncübaşı, elebaşı, eşekbaşı, hafta başı, hahambaşı, hamalbaşı, hekimbaşı, humbaracıbaşı, ırgatbaşı, işbaşı, kamçıbaşı, kayabaşı, kervanbaşı, kırkyılın başı, kocabaşı, koçbaşı, kolbaşı, koltukbaşı, köprübaşı, Köprübaşı, köşebaşı, kumbaşı, kuşbaşı, kuşçubaşı, kuyruklu yıldız başı, liste başı, madde başı, masabaşı, mehterbaşı, meme başı, mimarbaşı, müneccimbaşı, obabaşı, ocakbaşı, odabaşı, omuz başı, onbaşı, oymakbaşı, ön yüzbaşı, ördekbaşı, pazarbaşı, pınar başı, saat başı, sarbanbaşı, satır başı, sekbanbaşı, semazenbaşı, sofra başı, söz başı, subaşı, şahincibaşı, tepebaşı, Tepebaşı, ustabaşı, yanı başı, yârenbaşı, yılanbaşı, yılbaşı, yiğitbaşı, yüzbaşı, canla başla, bir başına, adam başına, başlı başına, çocuk başına, kadın başına, kendi başına, kız başına, kişi başına, parça başına, tek başına, yalnız başına, aklı başında, işbaşında eğitim, masabaşında, yanı başında

[isim] [eskimiş]
 • Çıban

BAZ (Kelime Kökeni: Fransızca base)


[sıfat]
 • Temel

  Baz fiyat.

[isim] [kimya]
 • Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde

Ata Sözleri ve Deyimler

 • baz almak

Birleşik Kelimeler: baz losyon, baz morfin, baz yük


BEŞ


[isim]
 • Dörtten sonra gelen sayının adı
[sıfat]
 • Dörtten bir artık
[eskimiş]
 • İlkokul

  Biz okumadık, beşi bitirdik. - Tarık Dursun K.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • beş aşağı beş yukarı
 • beş parmağın beşi bir olmaz
 • beş parmağın hangisini kessen acımaz?

Birleşik Kelimeler: beş beter, beşbıyık, beş binlik, beş bir, beş dört, beş duyu, beş iki, beşkardeş, beş milyonluk, beşon, beş para, beş parasız, beşparmak, beşpençe, beştaş, beş üç, beş vakit, beş yüzlü, beş yüzlük, beşibirarada, beşibirlik, beşibiryerde, dübeş, şeşbeş, üç beş


BOŞ


[sıfat]
 • İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı

  Yaralı kaymakamla iki emir eri de boş kalan kompartımana rahatça yerleştiler. - Aka Gündüz

[mecaz]
 • Anlamsız

  Bütün bunlar güneşli ve rüzgârlı bir günün boş vaatleri miydi? - Nazım Hikmet

[mecaz]
 • Bilgisiz

  Daha meselesiz, daha cahil, daha boş, daha yakışıklıydılar. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Bir işe yaramayan, yararsız

  Yaşlı başlı insanlarız, dedi. Birbirimizi boş tesellilerle aldatacak değiliz. - Reşat Nuri Güntekin

[zarf] [mecaz]
 • Habersiz, hazırlıksız bir biçimde

  Tatar dilencinin küfürlerine işte böyle boş yakalandım. - Orhan Pamuk

Ata Sözleri ve Deyimler

 • boşa almak
 • boşa çıkarmak
 • boşa çıkmak
 • boşa gitmek
 • boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz
 • boş atıp dolu tutmak (veya vurmak)
 • boşa vermek
 • boş başak dik durur
 • boş bırakmak
 • boş bırakmamak
 • boş bulunmak
 • boş çıkmak
 • boş çıkmamak
 • boş çuval ayakta (veya dik) durmaz
 • boş dönmek
 • boş durmak
 • boş durmamak
 • boş düşmek
 • boş gezenin boş kalfası
 • boş gezmek (veya gezinmek)
 • boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir
 • boş gözlerle bakmak
 • boş ite menzil olmaz
 • boş kalmak
 • boş kile dipsiz ambar
 • boş konuşmamak
 • boş koymak
 • boş ol (veya olsun)
 • boş oturmak
 • boşta gezmek
 • boşta kalmak
 • boş torba ile at tutulmaz
 • boş ver!
 • boş vermek
 • boş yerine vurmak

Birleşik Kelimeler: boşboğaz, boş boş, boş inanç, boş kafalı, boş kâğıdı, boş küme, boş laf, boş yere, boşu boşuna, başıboş, eli boş, içi boş, kafası boş


BOZ


[isim]
 • Açık toprak rengi
[sıfat]
 • Bu renklerde olan
[sıfat]
 • Açılmamış, sürülmemiş (toprak)

Birleşik Kelimeler: bozayı, bozbakkal, boz bulanık, bozdoğan, bozgeven, boz madde, bozördek, boz yel, bozyürük


BUZ


[isim]
 • Donarak katı duruma gelmiş su

  Hep kar yağmıştı, her yer buzdu. - Tarık Dursun K.

[sıfat] [mecaz]
 • Çok soğuk bir etki uyandıran (şey veya kimse)

  Bu romanın neresini beğendiniz? Buz!

Ata Sözleri ve Deyimler

 • buz bağlamak
 • buz gibi
 • buz gibi soğumak
 • buz kesilmek
 • buz kesmek
 • buzlar çözülmek
 • buz tutmak
 • buz üstüne yazı yazmak

Birleşik Kelimeler: buzçözer, buz dağı, buz dansı, buz demiri, buzdolabı, buz duvarı, buzhane, buz hokeyi, buz ışığı, buz kalıbı, buz kayığı, buzkıran, buz pateni, buz serabı, buz sisi, buz torbası, buz yalağı, deniz buzu


BAP (Kelime Kökeni: Arapça bāb)


[isim] [eskimiş]
 • Kapı
[dil bilgisi]
 • Arap dil bilgisinde mastar çeşitlerinden her biri

Birleşik Kelimeler: Babıali