Ateş Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ateş ne demek? Ateş kelimesinin anlamı nedir? Ateş kelimesi kaç hece? Ateş kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


ATEŞ (Kelime Kökeni: Farsça āteş)


[isim]
 • Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr

  Bu eller, vücuda getireceği tesirle duman ve ateş içinde, bütün bir memleketin son feryadını uyandırarak soğuyup donabilirdi. - Hamdullah Suphi Tanrıöver

 • Tutuşmuş olan cisim
 • Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç

  Yemeği ateşten indirdim.

 • Patlayıcı silahların atılması

  Top ateşi geceye kadar sürdü.

 • Genellikle hastalık etkisiyle artan vücut sıcaklığı, kızdırma

  Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Öfke, hırs, hınç

  Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı. - Tarık Buğra

[mecaz]
 • Coşkunluk

  Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu. - Halide Edip Adıvar

[mecaz]
 • Tehlike, felaket

  Kendinizi ateşe atıyorsunuz.

[mecaz]
 • Büyük üzüntü, acı

  İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu. - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ateş!
 • ateş açmak
 • ateş almak
 • ateş almaya mı geldin?
 • ateş bacayı (veya saçağı) sarmak
 • ateş basmak
 • ateş çıkmak
 • ateş demekle ağız yanmaz
 • ateş düştüğü yeri yakar
 • ateş etmek
 • ateşe tutmak
 • ateşe vermek
 • ateşe vurmak
 • ateşe vursa duman vermez
 • ateş gibi
 • ateş gibi kesilmek
 • ateş gibi yanmak
 • ateşi başına vurmak
 • ateşi çıkmak (veya yükselmek)
 • ateşi düşmek
 • ateşine yanmak
 • ateşini almak
 • ateşi uyandırmak
 • ateş kesilmek
 • ateş kesmek
 • ateşle barut bir yerde durmaz
 • ateşle oynamak
 • ateşler içinde yanmak
 • ateş olmayan yerden duman çıkmaz
 • ateş olsa cirmi kadar yer yakar
 • ateş püskürmek
 • ateş saçmak
 • ateş vermek
 • ateş yağdırmak

Birleşik Kelimeler: ateş balığı, ateş böceği, ateş çiçeği, ateş düşürücü, ateş gecesi, ateş gemisi, ateş hattı, ateş kayığı, ateşkes, ateş kırmızısı, ateş küre, ateş pahası, ateş parçası, ateş tuğlası, ateşten gömlek, alabanda ateş, çapraz ateş, bar ateşi, baraj ateşi, batarya ateşi, fındık ateşi, imha ateşi, Rum ateşi, taciz ateşi, yaylım ateşi


ATEŞ Kelimesi Kaç Hecelidir?


ATEŞ kelimesi 2 heceye sahiptir. A-TEŞ olarak hecelenmektedir.


ATEŞ Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AŞ, AT, ATE, ATEŞ, EŞ, ET, ŞAT, ŞE, ŞET, TA, TAŞ, TE
ATEŞ harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


ATEŞ kelimesinin bulunduğu oyun cevapları