ATIM ile Oluşan Kelimeler (ATIM Kelime Türetme)ATIM harflerinden oluşan 7 kelime bulunuyor. ATIM kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "Atım kelimesinin anlamı nedir? Atım ile başlayan kelimeler. Atım ile biten kelimeler. İçinde atım olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

4 Harfli Kelimeler

ATIM6

3 Harfli Kelimeler

MAT4, TAM4

2 Harfli Kelimeler

AM3, MA3, AT2, TA2


AT


[isim]
 • Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, beygir, düldül

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ata arpa yiğide pilav
 • ata binen nalını, mıhını arar
 • ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma
 • ata da soy gerek, ite de
 • at, adımına göre değil adamına göre yürür
 • ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
 • ata et, ite ot vermek
 • ata eyer gerek, eyere er gerek
 • at at oluncaya kadar sahibi mat olur
 • at beslenirken kız istenirken
 • at binenin, kılıç kuşananın
 • at binicisine göre kişner
 • at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
 • at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak
 • at gibi
 • atı alan Üsküdar'ı geçti
 • atı atasıyla, katırı anasıyla
 • atım tepmez, itim kapmaz deme
 • atına bakan ardına bakmaz
 • atın bahtsızı arabaya düşer
 • atın dorusu, yiğidin delisi
 • atını sağlam kazığa bağlamak
 • atın ölümü arpadan olsun
 • atın ürkeği, yiğidin korkağı
 • atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
 • at ile avrat yiğidin bahtına
 • at izi it izine karışmak
 • at koşturacak kadar
 • at koşturmak
 • atla arpayı dövüştürmek (veya dalaştırmak)
 • atla deve değil
 • atlarını itlerini nallamak
 • atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
 • atlar tepişir, arada eşekler ezilir
 • at nalı kadar
 • at olur, meydan olmaz (veya bulunmaz), meydan olur (veya bulunur), at olmaz (veya bulunmaz)
 • at oynatmak
 • at ölür, itlere bayram olur
 • at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
 • at pazarında eşek osurtmuyoruz!
 • atta, avratta uğur vardır
 • attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
 • attan inip eşeğe binmek
 • at var, meydan yok
 • at yedi günde, it yediği günde
 • at yiğidin yoldaşıdır

Birleşik Kelimeler: at arabası, at bakıcısı, atbalığı, atbaşı, at cambazı, at donu, at gözlüğü, at gözlüklü, at hırsızı, at kestanesi, atkuyruğu, at meydanı, at sineği, banko at, çıplak at, binek atı, denizatı, Flaman atı, koşu atı, koşum atı, yarış atı

[kimya]
 • Astatin elementinin simgesi

TA (Kelime Kökeni: Farsça tā)


[zarf]
 • Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz

  Ta karşıda büyükannenin evine kadar götürdüler. - Yahya Kemal Beyatlı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ta kendisi
 • ta ki

[kimya]
 • Tantal elementinin simgesi

AM


[isim] [kaba konuşmada]
 • Dişilik organı
[kimya]
 • Amerikyum elementinin simgesi

MAT (Kelime Kökeni: Farsça māt)


[isim]
 • Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi

Ata Sözleri ve Deyimler

 • mat etmek
 • mat olmak

Birleşik Kelimeler: şah mat

[sıfat]
 • Parlak olmayan, donuk

Birleşik Kelimeler: ipek matı


TAM (Kelime Kökeni: Arapça tāmm)


[sıfat]
 • Eksiksiz, kesintisiz

  Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım. - Aka Gündüz

[zarf]
 • Tıpkı

  Tam istediğim gibi davrandın.

[zarf]
 • O sırada, o anda

  Tam mağazaya girecekken arkadaşım çağırdı.

[mecaz]
 • Gerçek, kusursuz

  Reşit Galip tam bir idealist gibi öldü. - Orhan Seyfi Orhon

[mecaz]
 • Ehliyetli, yetkin
[isim] [argo]
 • Amerikan doları

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tam adamına çatmak
 • tam adamını bulmak (veya adamına düşmek)
 • tam gelmek (veya olmak)
 • tam maaşla tekaüt (veya emekli)
 • tam üstüne basmak

Birleşik Kelimeler: tam açı, tam algı, tam altın, tam anlamıyla, tam asalak, tam bakım, tam bilet, tam bölen, tam ekmek, tam er, tam gaz, tam gün, tam kafiye, tamkare, tam manasıyla, tam mesai, tam not, tam otomatik, tam pansiyon, tam sayı, tam sırası, tam siper, tamtakır, tam tamına, tam tarife, tam yol, aklı tam ayar, ortak tam bölen, tamı tamına


ATIM


[isim]
 • Atma işi

  Kimi yayı öptü, kimi fırlattı / En er kemankeşe yetti üç atım - Yahya Kemal Beyatlı

Birleşik Kelimeler: top atımı