ARMUT Kelimesinin Anlamı Nedir?


ARMUT (Kelime Kökeni: Farsça emrūd)


[isim] [bitki bilimi]
 • Gülgillerden, çiçekleri beyaz, Türkiye'nin her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis)
[bitki bilimi]
 • Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi

  Tavanda hevenk hevenk üzümler, elmalar, armutlar, ayvalar sarkıyordu. - Sait Faik Abasıyanık

[sıfat] [argo]
 • Çok bön, çok aptal

Ata Sözleri ve Deyimler

 • armudun iyisini (dağda) ayılar yer
 • armudun önü, kirazın sonu
 • armudun sapı var, üzümün (veya kirazın) çöpü var demek
 • armudu soy ye, elmayı say ye
 • armut dalının dibine düşer
 • armut gibi
 • armut piş ağzıma düş!

Birleşik Kelimeler: armut hoşafı, armut kabağı, armut kompostosu, armut kurusu, armut top, akça armudu, Amerikan armudu, bey armudu, çakal armudu, dağ armudu, deveci armudu, Hint armudu, Japon armudu, yaban armudu


ARMUT Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


5 Harfli Kelimeler

ARMUT, MURAT

4 Harfli Kelimeler

AMUT, MART, MURT, MUTA, RUAM, TAMU, TURA, UMAR, UTMA

3 Harfli Kelimeler

ART, AUT, MAT, MUT, RAM, RUM, TAM, TAR, TUR

2 Harfli Kelimeler

AM, AR, AT, MA, RA, TA, TU, UR, UT