Akın Kelimesinin Anlamı Nedir?

Akın ne demek? Akın kelimesinin anlamı nedir? Akın kelimesi kaç hece? Akın kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


AKIN


[isim]
  • Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması

    Adayı bir rençper akını doldurmuştu. - Sait Faik Abasıyanık

  • Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın

    Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik - Yahya Kemal Beyatlı

[spor]
  • Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum

Ata Sözleri ve Deyimler

  • akın etmek

Birleşik Kelimeler: akınkayası, hızlı akın, karşı akın

[isim] [edebiyat]
  • Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad

AKIN Kelimesi Kaç Hecelidir?


AKIN kelimesi 2 heceye sahiptir. A-KIN olarak hecelenmektedir.


AKIN Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AK, AKI, AKIN, AN, ANI, ANIK, KAN, KANI, KIN, KINA
AKIN harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


AKIN kelimesinin bulunduğu oyun cevapları