Akıl Kelimesinin Anlamı Nedir?

Akıl ne demek? Akıl kelimesinin anlamı nedir? Akıl kelimesi kaç hece? Akıl kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


AKIL (Kelime Kökeni: Arapça ʿaḳl)


[isim]
 • Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
 • Öğüt, salık verilen yol

  Bu aklı size kim verdi.

 • Düşünce, kanı

  Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve! - Ahmet Kutsi Tecer

[ruh bilimi]
 • Bellek

  Hâlâ aklımda o tufan yağmuru. - Cahit Sıtkı Tarancı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • akıl akıldan üstündür
 • akıl akıl, gel çengele takıl
 • akıl alır gibi değil
 • akıl almak
 • akıl almamak
 • akıl bırakmamak
 • akılda kalmak
 • akıldan çıkarmak
 • akıldan çıkmak
 • akıl danışmak
 • akılda tutmak
 • akıl durdurmak
 • akıl erdirememek (veya ermemek)
 • akıl erdirmek
 • akıl ermek
 • akıl etmek
 • akıl havsala almamak
 • akıl için yol (veya tarik) birdir
 • akıl işi değil
 • akıl kişiye sermayedir
 • akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş)
 • akıl öğretmek
 • akıl para ile satılmaz
 • akıl sır ermemek
 • akıl terelelli (olmak)
 • akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var
 • akıl vermek
 • akıl yaşta değil baştadır
 • akıl yürütmek
 • akla (veya akıllara) durgunluk (veya şaşkınlık) vermek
 • akla fenalık vermek
 • akla gelmek
 • akla gelmemek
 • akla gelmeyen başa gelir
 • akla hayale gelmemek
 • akla sığar gibi
 • akla sığmamak
 • aklı almamak
 • aklı başa yaş getirir
 • aklı başına gelmek
 • aklı başından gitmek
 • aklı başka yerde olmak
 • aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak
 • aklı bir yerde olmak
 • aklı bokuna karışmak
 • aklı çıkmak
 • aklı dağılmak
 • aklı durmak
 • aklı ermek
 • aklı fikri bir şeyde olmak
 • aklı gitmek
 • aklı kalmak
 • aklı karışmak
 • aklı kesmek
 • aklı kesmemek
 • aklıma gelen başıma geldi
 • aklına bir şey gelmek
 • aklına bir şey gelmesin
 • aklına düşmek
 • aklına esmek
 • aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
 • aklına geleni söylemek
 • aklına geleni yapmak
 • aklına gelmek
 • aklına getirmek
 • aklına getirmek
 • aklına koymak
 • aklına koymak
 • aklına mukayyet olmak
 • aklına sığdırmak
 • aklına sığmamak
 • aklına şaşayım (veya şaşarım)
 • aklına takmak
 • aklına turp sıkayım
 • aklına tüküreyim
 • aklına uymak
 • aklına yatmak
 • aklına yelken etmek
 • aklında kalmak
 • aklından çıkarmamak
 • aklından çıkmak
 • aklından geçirmek
 • aklından geçmek
 • aklından zoru olmak
 • aklında olsun (veya kalsın!)
 • aklında tutmak
 • aklını (bir şeyle) bozmak
 • aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)
 • aklını başından almak
 • aklını başka yere vermek
 • aklını çalmak
 • aklını çelmek
 • aklını devşirmek
 • aklını kaçırmak
 • aklını karıştırmak
 • aklını kullanmak
 • aklının ayarını bozmak
 • aklının bir köşesine yazmak
 • aklının köşesinden geçmemek
 • aklının terazisi bozulmak
 • aklının ucundan bile geçirmemek
 • aklını oynatmak
 • aklını peynir ekmekle yemek
 • aklını şaşırmak
 • aklını takmak
 • aklını yormak
 • aklınla bin yaşa
 • aklın süzgecinden geçirmek
 • aklın yolu birdir
 • aklı sonradan gelmek
 • aklı takılmak
 • aklı yatmak
 • aklı zıvanadan çıkmak

Birleşik Kelimeler: akılalmaz, akıl defteri, akıl dışı, akıl dişi, akıl doktoru, akıl hastanesi, akıl hastası, akıl hocası, akıl kârı, akıl kethüdası, akıl kumkuması, akıl kutusu, akıl küpü, akıl zayıflığı, akıldan yoksun, akıllara seza, akıllara şifa, akıllara zarar, akıllara ziyan, koyma akıl, oyma akıl, akla yakın, akla yatkın, akla zarar, akla ziyan, aklı başında, aklıevvel, aklı kıt, aklıselim, aklı sıra, aklı tam ayar, aklı yetik


AKIL Kelimesi Kaç Hecelidir?


AKIL kelimesi 2 heceye sahiptir. A-KIL olarak hecelenmektedir.


AKIL Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AK, AKI, AKIL, AKLI, AL, ALIK, KAL, KIL, LA, LAK
AKIL harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


AKIL kelimesinin bulunduğu oyun cevapları