Adam Kelimesinin Anlamı Nedir?

Adam ne demek? Adam kelimesinin anlamı nedir? Adam kelimesi kaç hece? Adam kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


ADAM (Kelime Kökeni: Arapça ādem)


[isim]
 • İnsan
 • Erkek kişi

  İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak. - Memduh Şevket Esendal

 • Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse

  Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar. - Kemal Tahir

 • Birinin yararlandığı, kullandığı kimse

  Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı. - Cemil Meriç

 • Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse

  O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez.

 • Görevli kimse

  Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse. - Refik Halit Karay

 • İyi huylu, güvenilir kimse
 • Bir alanı benimseyen kimse
[halk ağzında]
 • Eş, koca

Ata Sözleri ve Deyimler

 • adama benzemek (veya dönmek)
 • adam adama gerek olur
 • adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
 • adam adamdan korkmaz, utanır
 • adam adamı bir kez aldatır
 • adam almamak
 • adam beğenmemek
 • adamdan saymak
 • adam değilim
 • adam etmek
 • adam gibi
 • adamı
 • adamın adı çıkacağına canı çıksın
 • adamına göre
 • adamın iyisi işbaşında (veya alışverişte) belli olur
 • adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
 • adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
 • adam içine çıkmak
 • adam içine karışmak
 • adam kullanmak
 • adam olacak çocuk bokundan belli olur
 • adam olana bir söz yeter
 • adam olana çok bile
 • adam olmak
 • adam sanmak
 • adam sen de!
 • adam sırasına geçmek (veya girmek)
 • adam yerine (veya hesabına) koymak

Birleşik Kelimeler: adam adama, adamakıllı, adam başı, adam boyu, adam kıtlığında, adamkökü, adamotu, adam sarrafı, adam sendeci, adam yokluğunda, altın adam, asılmışadam, baba adam, balık adam, beyaz adam, bulaşık adam, istenmeyen adam, kardan adam, kiralık adam, kötü adam, kurbağa adam, lüzumsuz adam, Müslüman adam, ömür adam, parmak adam, parmak çocuk, sokaktaki adam, son adam, tek adam, teknik adam, yarım adam, ahiret adamı, bilim adamı, dağ adamı, dava adamı, devlet adamı, din adamı, el adamı, ev adamı, fikir adamı, gemi adamı, görev adamı, gösteri adamı, günün adamı, halk adamı, hayat adamı, ilim adamı, iş adamı, kanun adamı, kavga adamı, salon adamı, sanat adamı, uzay adamı, zamane adamı


ADAM Kelimesi Kaç Hecelidir?


ADAM kelimesi 2 heceye sahiptir. A-DAM olarak hecelenmektedir.


ADAM Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AD, ADA, ADAM, AM, AMA, DAM, DAMA, MA
ADAM harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


ADAM kelimesinin bulunduğu oyun cevapları