ACİZ Kelimesinin Anlamı Nedir?


ÂCİZ (Kelime Kökeni: Arapça ʿāciz)


[sıfat]
 • Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz

  İhtiyar imparatorluk, bu genç devlet karşısında âcizdi. - Yahya Kemal Beyatlı

 • Beceriksiz

  Ne âciz heriflermiş, iki yıl daha dayanamazlar mıydı? - Refik Halit Karay

[zarf]
 • Güçsüz veya beceriksiz bir biçimde

  Ayaklarındaki postalların yarısı yok bir hâlde mart havasının sert soğuğunda âciz ve sefil titriyordu. - Halide Edip Adıvar

[isim]
 • Alçak gönüllülük gösteren kimsenin kendisinden söz ederken söylediği söz

  Biraz sonra Gazi yanına seryaveri Salih Bey'in yaveri Muzaffer Bey'i ve âcizi alarak otomobile bindi. - Ruşen Eşref Ünaydın

Ata Sözleri ve Deyimler

 • âciz kalmak
 • âcizleri

Birleşik Kelimeler: abdiâciz

[isim]
 • Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük

  Kendimde mukavemet yerine zaaf, taarruz yerine aciz, mücadele yerine gevşeklik hissediyorum. - Etem İzzet Benice

 • Beceriksizlik

  Aczini bilmek de bir meziyettir. - Ömer Seyfettin

[hukuk]
 • Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aciz içinde olmak
 • acze düşmek


ACİZ Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


4 Harfli Kelimeler

ACİZ, CAİZ, İCAZ

3 Harfli Kelimeler

CAZ

2 Harfli Kelimeler

AZ, İZ