A ile Biten KelimelerA ile biten 6290 kelime bulunuyor. Sonu A olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "A ile başlayan kelimeler. İçinde a olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

15 Harfli Kelimeler

VASIFLANDIRILMA34, ÇOĞULLAŞTIRILMA33, CEVAPLANDIRILMA33, BAĞIMLILAŞTIRMA32, CIVIKLAŞTIRILMA32, ÇAPAÇULLAŞTIRMA31, FRANSIZLAŞTIRMA31, ANLAYIŞSIZLAŞMA30, FAYDALANDIRILMA30, PROGRAMLAŞTIRMA30, DOGMALAŞTIRILMA29, DAYANIKSIZLAŞMA29, BİLGİSAYARLAŞMA28, BASMAKALIPLAŞMA28, DAYANILMAZLAŞMA28, HEYECANLANDIRMA28, MÜKAFATLANDIRMA28, YABANCILAŞTIRMA28, ARNAVUTLAŞTIRMA27, ÇABUKLAŞTIRILMA27
Tümünü Gör

14 Harfli Kelimeler

ŞEFFAFLAŞTIRMA40, ÇAĞDAŞLAŞTIRMA34, ÇAĞCILLAŞTIRMA33, BAĞNAZLAŞTIRMA31, BAYAĞILAŞTIRMA31, DOĞULULAŞTIRMA31, HAYVANLAŞTIRMA31, ANTİPROPAGANDA29, AĞAÇLANDIRILMA29, AĞDALAŞTIRILMA29, GECEKONDULAŞMA29, HAVALANDIRILMA29, RUHSUZLAŞTIRMA29, AĞIRLAŞTIRILMA28, ALAFRANGALAŞMA28, GARPLILAŞTIRMA28, SOYSUZLAŞTIRMA28, SAĞLAMLAŞTIRMA28, YAYGINLAŞTIRMA28, BUNGUNLAŞTIRMA27
Tümünü Gör

13 Harfli Kelimeler

BAĞIMSIZLAŞMA33, KAVRAYIŞSIZCA33, BİBLİYOGRAFYA32, BAĞDAŞIKLAŞMA32, DOĞURGANLAŞMA32, VASIFLANDIRMA31, BAĞDAŞTIRILMA30, ÇOĞULLAŞTIRMA30, GAZİOSMANPAŞA30, CEVAPLANDIRMA30, AVRUPALILAŞMA29, BOĞUKLAŞTIRMA29, KIVIRCIKLAŞMA29, YOĞUNLAŞTIRMA29, CIVIKLAŞTIRMA29, ÇIRPIŞTIRILMA28, ÇAPRAŞIKLAŞMA28, DOĞALLAŞTIRMA28, GAZAPLANDIRMA28, PIHTILAŞTIRMA28
Tümünü Gör

12 Harfli Kelimeler

FİTOCOĞRAFYA38, FOTOĞRAFLAMA34, FİLOZOFLAŞMA33, PAPAĞANLAŞMA31, PATAVATSIZCA30, DİFTONGLAŞMA29, FİRAVUNLAŞMA29, HOVARDALAŞMA29, PAÇAVRALAŞMA29, BUĞULAŞTIRMA28, BAĞIMLILAŞMA28, ARACILIĞIYLA27, BOĞAZLATILMA27, BUĞULANDIRMA27, BAĞIŞLATILMA27, FARKSIZLAŞMA27, FRANSIZLAŞMA27, AĞAÇLANDIRMA26, AĞDALAŞTIRMA26, ÇILGINCASINA26
Tümünü Gör

11 Harfli Kelimeler

HIFZISSIHHA37, ŞEFFAFLAŞMA36, SAĞLIĞINIZA32, VAHVAHLANMA32, ÇAĞDAŞLAŞMA30, JEOTROPİZMA30, POHPOHLANMA30, VİCDANSIZCA30, BUZAĞILAŞMA29, ÇAĞCILLAŞMA29, KOZMOGRAFYA29, ELEĞİMSAĞMA28, FISFISLATMA28, FISFISLANMA28, BAĞDAŞTIRMA27, BAĞNAZLAŞMA27, BAYAĞILAŞMA27, BAŞVURDURMA27, ÇAĞRIŞTIRMA27, DOĞULULAŞMA27
Tümünü Gör

10 Harfli Kelimeler

FEHVASINCA31, TOPOĞRAFYA31, FEYLESOFÇA29, POHPOHLAMA29, SAĞLIĞINDA29, PERVASIZCA28, BOĞAZLAŞMA27, FÜTURSUZCA27, FISFISLAMA27, HESAPSIZCA27, HUZURSUZCA27, PIŞPIŞLAMA27, PEHLİVANCA27, TİPOGRAFYA27, VICIRDAŞMA27, CIVILDAŞMA27, BAĞDAŞILMA26, ÇOĞULLAŞMA26, DİFENBAHYA26, HÜKÜMFERMA26
Tümünü Gör

9 Harfli Kelimeler

BURJUVACA31, GAGAVUZCA30, LJUBLJANA30, MÜTEVEFFA30, FİLOZOFÇA29, FERAHFEZA28, ZEVKÜSEFA27, BUJUMBURA26, BOĞUŞULMA25, DARÜŞŞİFA25, HOVARDACA25, YIĞILIŞMA25, AFFOLUNMA24, AĞIZLAŞMA24, BUĞULAŞMA24, ÇOĞUMSAMA24, ÇAĞATAYCA24, HAFIZLAMA24, HAVUZLAMA24, İŞGÜZARCA24
Tümünü Gör

8 Harfli Kelimeler

HAVACIVA28, GÜMÜŞOVA27, COĞRAFYA27, ŞEVKEFZA26, MAHCUPÇA24, BAĞDAŞMA23, ÇAĞRIŞMA23, DOĞULUCA23, GÖKÇEADA23, HUYSUZCA23, HAYVANCA23, LAĞVOLMA23, MUHAFAZA23, BOĞDURMA22, BAĞRIŞMA22, DOĞDURMA22, GAZİPAŞA22, HIRVATÇA22, HIYARAĞA22, SOĞDAKÇA22
Tümünü Gör

7 Harfli Kelimeler

BURJUVA26, DAĞDAĞA25, ÖLÜDOĞA25, VOYVODA25, JAPONCA24, ÇUVAŞÇA23, HÜVEYDA23, HOPPACA23, VARŞOVA23, BOĞUŞMA22, EJDERHA22, HACIAĞA22, MUSAFFA22, VÜCUTÇA22, YIĞIŞMA22, YAVUZCA22, BOĞMACA21, DOĞMACA21, DOĞRUCA21, GAVURCA21
Tümünü Gör

6 Harfli Kelimeler

GÖLOVA23, OĞUZCA21, POĞAÇA21, VAJİNA21, BİVEFA20, HAFIZA20, PİJAMA20, SOĞDCA20, BOZOVA19, BOĞADA18, EVVELA18, FLAVTA18, GÜVELA18, SOFUCA18, CIVIMA18, AVRUPA17, AĞIRCA17, AJANDA17, FREZYA17, MAĞAZA17
Tümünü Gör

5 Harfli Kelimeler

FEHVA21, HOPPA18, HAVZA18, VULVA18, ABUJA17, FETVA17, HAHHA17, HAVYA17, HAYFA17, CEVZA17, BOĞMA16, BAĞDA16, ÇIVMA16, ÇAĞMA16, DOĞMA16, HOŞÇA16, HAVSA16, PUFLA16, PRUVA16, PROVA16
Tümünü Gör

4 Harfli Kelimeler

FAVA16, VEFA16, ÇIĞA15, BOĞA14, ÇAĞA14, DOĞA14, FOÇA14, FOŞA14, HAVA14, ŞUFA14, VAHA14, CIVA14, AĞDA13, BAĞA13, FOYA13, FAÇA13, FEZA13, HOPA13, İFŞA13, PUPA13
Tümünü Gör

3 Harfli Kelimeler

A10, OVA10, İFA9, OHA8, AHA7, ŞUA7, UCA7, AZA6, BOA6, DUA6, EZA6, OBA6, ODA6, OYA6, ŞİA6, ABA5, AYA5, ADA5, EDA5, OMA5
Tümünü Gör

2 Harfli Kelimeler

FA8, HA6, YA4, MA3, LA2, RA2, TA2


LA (Kelime Kökeni: İtalyanca la)


[isim] [müzik]
 • Gam dizisinde `sol` ile `si` arasındaki ses
[kimya]
 • Lantan elementinin simgesi

RA


[kimya]
 • Radyum elementinin simgesi

TA (Kelime Kökeni: Farsça tā)


[zarf]
 • Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz

  Ta karşıda büyükannenin evine kadar götürdüler. - Yahya Kemal Beyatlı

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ta kendisi
 • ta ki

[kimya]
 • Tantal elementinin simgesi

YA (Kelime Kökeni: Arapça yā)


[ünlem]
 • `Ey, hey` anlamlarında bir seslenme sözü

  Yürü ya mübarek!

[edat]
 • Evet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ya Allah
 • ya Rabbi (veya Rab)
 • ya sabır
 • ya sabır çekmek
 • ya ya ya şa şa şa

Birleşik Kelimeler: yalelli

[bağlaç]
 • Şaşma, şaşkınlık bildiren bir söz

  Ya, bu adam kim?

Birleşik Kelimeler: ya da, yahut, veya


ABA


[isim] [halk ağzında]
 • Abla
[isim]
 • Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş
[sıfat]
 • Bu kumaştan yapılan
[eskimiş]
 • Bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aba altında er yatar
 • aba altından sopa (veya değnek) göstermek
 • aba gibi
 • abanın kadri yağmurda bilinir
 • aba vakti yaba, yaba vakti aba
 • abayı sermek
 • abayı yakmak

Birleşik Kelimeler: aba güreşi


AYA


[isim]
 • Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi
[bitki bilimi]
 • Yaprakların düz ve parlak bölümü

Birleşik Kelimeler: el ayası, köpekayası, yaprak ayası


ADA


[isim] [coğrafya]
 • Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire

  İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada. - Refik Halit Karay

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ada gibi

Birleşik Kelimeler: ada balığı, ada çayı, ada soğanı, ada tavşanı, ada tepe, adayavrusu, gök ada, takımada, yarımada, dil adası, kavşak adası, mercan adası, yapı adası


EDA (Kelime Kökeni: Arapça edāʾ)


[isim]
 • Davranış, tavır

  Gül kokusunda saf ve masum bir eda, yaseminde romantik bir sevda hisseder gibi olurum. - İbrahim Alâeddin Gövsa

[isim]
 • Verme, ödeme, yerine getirme

  Bir zamanlar gözünde büyüttüğü adama bir nevi minnet borcu edası olmalıydı bu. - Osman Aysu

Ata Sözleri ve Deyimler

 • eda etmek


OMA


[isim] [halk ağzında]
 • Kalça kemiği

AZA (Kelime Kökeni: Arapça aʿżā)


[isim]
 • Üye

  Komşu gencine yüz vermemiş, çocuklu bir mahkeme azasıyla evlenmişti. - Reşat Nuri Güntekin

Birleşik Kelimeler: murahhas aza


BOA (Kelime Kökeni: Fransızca boa)


[isim] [hayvan bilimi]
 • Boa yılanı

Birleşik Kelimeler: boa yılanı


DUA (Kelime Kökeni: Arapça duʿāʾ)


[isim] [din bilgisi]
 • Yakarış

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dua (veya duasını) almak
 • dua etmek
 • duası tutmak

Birleşik Kelimeler: beddua, hayır dua, cenaze duası, hatim duası, karınca duası, pehlivan duası, sofra duası, yağmur duası, yemek duası


EZA (Kelime Kökeni: Arapça eẕāʾ)


[isim]
 • Üzme, sıkıntı verme, üzgü

  Gün geçtikçe içimde anlaşılmaz bir eza uyanmaya başlamıştı. - Reşat Nuri Güntekin

Birleşik Kelimeler: eza cefa


OBA


[isim]
 • Göçebelerin konak yeri

  Yarın daha gün ışımadan kovduracağım onları obadan. - Yaşar Kemal

Birleşik Kelimeler: obabaşı


ODA


[isim]
 • Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz

  Her odanın ziyareti bir saat sürmüştü. - Ahmet Haşim

[tarih]
 • Yeniçeri kışlası

Birleşik Kelimeler: odabaşı, oda hapsi, oda müziği, oda spreyi, art oda, başoda, karanlık oda, kozmik oda, ön oda, arz odası, basınç odası, bekâr odası, bekleme odası, beslenme odası, çalışma odası, çubuk odası, doğum odası, etüt odası, halk odası, kabul odası, köy odası, kumanda odası, makam odası, makine odası, makyaj odası, misafir odası, müzik odası, oturma odası, reji odası, rejisörlük odası, sanayi odası, sandık odası, soyunma odası, ticaret odası, yatak odası, yemek odası, yer odası, yük odası