Aşık Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aşık ne demek? Aşık kelimesinin anlamı nedir? Aşık kelimesi kaç hece? Aşık kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


ÂŞIK (Kelime Kökeni: Arapça ʿāşiḳ)


[isim]
 • Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse

  Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar. - Asaf Halet Çelebi

 • Birbirini seven bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad
 • Halk ozanı

  Dinleyin âşıklar benim sözümü / Felek yaktı kül eyledi özümü - Halk türküsü

[teklifsiz konuşmada]
 • Dalgın, kalender kimse

  Âşık yine geç kaldın.

[ünlem] [teklifsiz konuşmada]
 • `Ahbap, arkadaş` anlamında kullanılan bir seslenme sözü

  Âşık! Anlat bakalım, neler yaptın?

Ata Sözleri ve Deyimler

 • âşığa Bağdat sorulmaz
 • âşığa Bağdat uzak değil
 • âşığı kesilmek
 • âşığın gözü kördür
 • âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır
 • âşık etmek
 • âşık olmak

Birleşik Kelimeler: badeli âşık, sırsıklam âşık

[isim] [anatomi]
 • Aşık kemiği
[mimarlık]
 • Aşırma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aşığı cuk oturmak
 • aşık atmak
 • aşık atmak (veya oynamak)
 • aşık daima bey oturmaz

Birleşik Kelimeler: aşık kemiği


AŞIK Kelimesi Kaç Hecelidir?


AŞIK kelimesi 2 heceye sahiptir. A-ŞIK olarak hecelenmektedir.


AŞIK Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AK, AKI, AKIŞ, AŞ, AŞI, AŞIK, AŞK, KAŞ, KIŞ, ŞAK, ŞIK
AŞIK harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


AŞIK kelimesinin bulunduğu oyun cevapları