AŞIK Kelimesinin Anlamı Nedir?

AŞIK ne demek? AŞIK kelimesinin anlamı nedir? AŞIK kelimesi kaç hece? AŞIK kelimesi hecelerine nasıl ayrılır? İçerisinde AŞIK geçen atasözü ve deyimler.


ÂŞIK (Kelime Kökeni: Arapça ʿāşiḳ)


[isim]
 • Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse

  Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar. - Asaf Halet Çelebi

 • Birbirini seven bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad
 • Halk ozanı

  Dinleyin âşıklar benim sözümü / Felek yaktı kül eyledi özümü - Halk türküsü

[teklifsiz konuşmada]
 • Dalgın, kalender kimse

  Âşık yine geç kaldın.

[ünlem] [teklifsiz konuşmada]
 • `Ahbap, arkadaş` anlamında kullanılan bir seslenme sözü

  Âşık! Anlat bakalım, neler yaptın?

Ata Sözleri ve Deyimler

 • âşığa Bağdat sorulmaz
 • âşığa Bağdat uzak değil
 • âşığı kesilmek
 • âşığın gözü kördür
 • âşık, âlemi kör, dört yanını duvar sanır
 • âşık etmek
 • âşık olmak

Birleşik Kelimeler: badeli âşık, sırsıklam âşık

[isim] [anatomi]
 • Aşık kemiği
[mimarlık]
 • Aşırma

Ata Sözleri ve Deyimler

 • aşığı cuk oturmak
 • aşık atmak
 • aşık atmak (veya oynamak)
 • aşık daima bey oturmaz

Birleşik Kelimeler: aşık kemiği


AŞIK Kelimesi Kaç Hecelidir?


AŞIK kelimesi 1 heceye sahiptir. A-ŞIK olarak hecelenmektedir.


AŞIK Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


4 Harfli Kelimeler

AKIŞ, AŞIK

3 Harfli Kelimeler

AKI, AŞI, AŞK, KAŞ, KIŞ, ŞAK, ŞIK

2 Harfli Kelimeler

AK, AŞ