Ağa Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ağa ne demek? Ağa kelimesinin anlamı nedir? Ağa kelimesi kaç hece? Ağa kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


AĞA


[isim]
 • Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse

  Sonra köy ağası hazretleri bizim de kıçımıza atacak tekmeyi. - Nazım Hikmet

 • Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan
 • Ağabey

  Köye varınca ağamdan parasını muhakkak alır, sana veririm. - Etem İzzet Benice

 • Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san
[sıfat] [mecaz]
 • Cömert, eli açık
[halk ağzında]
 • Koca
[tarih]
 • Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san

  Yeniçeri ağası. Çarşı ağası.

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ağa borç eder, uşak harç
 • ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz
 • ağanın eli tutulmaz
 • ağanın gözü ata tımardır
 • ağanın gözü öküzü semiz eder
 • ağanın gözü, yiğidin sözü
 • ağanın malı çıkar, uşağın canı

Birleşik Kelimeler: ağababa, ağabey, ağa kapısı, ağa yamağı, ak ağa, hacıağa, hıyarağa, iç ağa, silahtar ağa, acemi ağası, alkış ağası, çarşı ağası, eyyam ağası, hadım ağası, harem ağası, hıyarağası, kahve ağası, kantar ağası, kapı ağası, kızlar ağası, kolağası, köy ağası, tatar ağası, yalı ağası, yeniçeri ağası


AĞA Kelimesi Kaç Hecelidir?


AĞA kelimesi 2 heceye sahiptir. A-ĞA olarak hecelenmektedir.


AĞA Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.AĞA kelimesinin bulunduğu oyun cevapları