AĞIT Kelimesinin Anlamı Nedir?


AĞIT


[isim]
  • Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi

    Bir ağıtla mendillerinin, yazmalarının ucuna düğüm attılar. - Lâtife Tekin

  • Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi
[edebiyat]
  • Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye

    Rahman'ın sazı susmuş, okuduğu ağıt bitmiştir. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ata Sözleri ve Deyimler

  • ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak)


AĞIT Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


4 Harfli Kelimeler

AĞIT

3 Harfli Kelimeler

AĞI, TIĞ

2 Harfli Kelimeler

AĞ, AT, TA