Ağıt Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ağıt ne demek? Ağıt kelimesinin anlamı nedir? Ağıt kelimesi kaç hece? Ağıt kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


AĞIT


[isim]
  • Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi

    Bir ağıtla mendillerinin, yazmalarının ucuna düğüm attılar. - Lâtife Tekin

  • Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi
[edebiyat]
  • Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye

    Rahman'ın sazı susmuş, okuduğu ağıt bitmiştir. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ata Sözleri ve Deyimler

  • ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak)


AĞIT Kelimesi Kaç Hecelidir?


AĞIT kelimesi 2 heceye sahiptir. A-ĞIT olarak hecelenmektedir.


AĞIT Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AĞ, AĞI, AĞIT, AT, TA, TIĞ
AĞIT harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


AĞIT kelimesinin bulunduğu oyun cevapları