AĞIL Kelimesinin Anlamı Nedir?


AĞIL


[isim]
  • Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç

    Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum. - Sait Faik Abasıyanık

Ata Sözleri ve Deyimler

  • ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

Birleşik Kelimeler: açık ağıl

[isim]
  • Hale
[sinema] [televizyon]
  • Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker

AĞIL Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


4 Harfli Kelimeler

AĞIL, AĞLI

3 Harfli Kelimeler

AĞI, LIĞ

2 Harfli Kelimeler

AĞ, AL, LA