Ağıl Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ağıl ne demek? Ağıl kelimesinin anlamı nedir? Ağıl kelimesi kaç hece? Ağıl kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?


AĞIL


[isim]
  • Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç

    Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum. - Sait Faik Abasıyanık

Ata Sözleri ve Deyimler

  • ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

Birleşik Kelimeler: açık ağıl

[isim]
  • Hale
[sinema] [televizyon]
  • Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker

AĞIL Kelimesi Kaç Hecelidir?


AĞIL kelimesi 2 heceye sahiptir. A-ĞIL olarak hecelenmektedir.


AĞIL Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.


AĞ, AĞI, AĞIL, AĞLI, AL, LA, LIĞ
AĞIL harfleri ile oluşan bütün kelimeler.


AĞIL kelimesinin bulunduğu oyun cevapları