Aç Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aç ne demek? Aç kelimesinin anlamı nedir? kelimesi kaç hece? Aç kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?[sıfat]
 • Yemek yemesi gereken, tok karşıtı

  Aç ne yemez, tok ne demez. - Divanü Lügati't-Türk

 • Yiyecek bulamayan

  Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım. - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

[mecaz]
 • Gözü doymaz, haris

  Ne aç adam!

[mecaz]
 • Çok istekli, hevesli

  Her zamanki gibi bilgiye aç, her zamanki gibi ağızları lafla, kafaları düşünceyle dolu çalçene yaratıklarız. - Ayla Kutlu

[zarf]
 • Karnı doymamış olarak

  Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. - Orhan Kemal

Ata Sözleri ve Deyimler

 • acından kimse ölmemiş
 • acından ölmek
 • aç açık kalmak
 • aç aç ile yatınca arada dilenci doğar
 • aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
 • aç at yol almaz, aç it av almaz
 • aç ayı oynamaz
 • aç bırakmak
 • aç doymam, tok acıkmam sanır
 • aç doyurmak
 • aç elini kora sokar
 • aç esner, âşık gerinir
 • aç gezmektense tok ölmek yeğdir
 • açın gözü ekmek teknesinde olur
 • açın imanı olmaz
 • açın karnı doyar, gözü doymaz
 • açın koynunda ekmek durmaz
 • açın kursağına çörek dayanmaz
 • açın uykusu gelmez
 • aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
 • aç ile eceli gelen söyleşir
 • aç kalmak
 • aç köpek fırın deler
 • aç kurt aslana saldırır
 • aç kurt gibi
 • aç kurt yavrusunu yer
 • aç ne yemez, tok ne demez
 • aç susuz kalmak
 • aç tavuk kendini arpa ambarında sanır
 • aç, yanından kaç

Birleşik Kelimeler: aç açına, aç biilaç, açgöz, aç karnına, gözü aç, karnı aç


AÇ Kelimesi Kaç Hecelidir?


kelimesi 1 heceye sahiptir. AÇ olarak hecelenmektedir.


AÇ Harfleri ile Oluşan bazı kelimeler.AÇ kelimesinin bulunduğu oyun cevapları