Ğ ile Biten KelimelerĞ ile biten 55 kelime bulunuyor. Sonu Ğ olan kelime listesi ve kelime anlamları.

Ayrıca, "İçinde ğ olan kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

9 Harfli Kelimeler

UĞURLUDAĞ28

8 Harfli Kelimeler

SAMANDAĞ19, TEBELLÜĞ19, YANARDAĞ19, ALTINDAĞ18, TEKİRDAĞ17

7 Harfli Kelimeler

SARIFİĞ22, BABADAĞ20, AKÇADAĞ19, SADEYAĞ19, SIRADAĞ18, EMİRDAĞ17, ELMADAĞ17

6 Harfli Kelimeler

SAĞYAĞ23, BAŞBUĞ21, BEYDAĞ19, DEBBAĞ19, ELAZIĞ17, MEBLAĞ16, ALADAĞ15, TEBLİĞ15

5 Harfli Kelimeler

FARİĞ18, FERAĞ18, İFRAĞ18, BÜLUĞ17, ÇIRAĞ16, TUYUĞ16, DİMAĞ15, BALİĞ14, BELİĞ14, DİRİĞ14, İBLAĞ14

4 Harfli Kelimeler

OTAĞ12

3 Harfli Kelimeler

Ğ18, FİĞ16, HUĞ15, ÇIĞ14, ÇAĞ13, ÇİĞ13, YOĞ13, ZAĞ13, CAĞ13, BAĞ12, DAĞ12, SIĞ12, YEĞ12, YAĞ12, KIĞ11, LOĞ11, LIĞ11, SAĞ11, TUĞ11, TIĞ11

2 Harfli Kelimeler

AĞ9, İĞ9[isim]
 • İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü

  Balık ağı. Tenis ağı.

[mecaz]
 • Tuzak

  Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu. - Samiha Ayverdi

[spor]
 • Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file
[spor]
 • Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ağ atmak (veya bırakmak)
 • ağ çekmek
 • ağına düşürmek

Birleşik Kelimeler: ağbenek, ağbeneklilik, ağ iğnesi, ağ ipliği, ağ kayığı, ağ kepçe, ağ kurdu, ağ kurşunu, ağ mantarlar, ağ tabaka, ağ tonoz, ağ torba, ağ yatak, dış ağ, genel ağ, iç ağ, serpme ağ, yerel ağ, alamana ağı, bilgisayar ağı, bilişim ağı, borda ağı, boru ağı, çektirme ağı, çevirme ağı, dalyan ağı, dip ağı, ıstakoz ağı, iletişim ağı, karides ağı, marya ağı, sürtme ağı, voli ağı

[isim]
 • Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık

İĞ


[isim]
 • Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen
[biyoloji]
 • İğ iplik
[halk ağzında]
 • Araba okunun ekseni
[halk ağzında]
 • Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen

Birleşik Kelimeler: iğ ağacı, iğ iplik, iğ yağı


KIĞ


[isim] [halk ağzında]
 • Koyun, keçi veya deve pisliği, kığı

LOĞ


[isim] [halk ağzında]
 • Yollarda, tarlalarda toprağı ezmek veya toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş, yuvgu, yuvak

LIĞ


[isim]
 • Alüvyon

SAĞ


[sıfat]
 • Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı

  Sağ cebinde kocaman bir gazete tomarı görünüyordu. - Ömer Seyfettin

[isim]
 • Bu taraftaki yön

  Sağa dönmek. Sağdan yürümek.

[isim] [spor]
 • Boksta sağ yumrukla vuruş

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sağa kaymak
 • sağa sola
 • sağa sola bakmadan
 • sağdan geri dönmek (veya etmek)
 • sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
 • sağ eliyle sol kulağını göstermek
 • sağ gösterip sol vurmak
 • sağ gözünü sol gözünden sakınmak
 • sağını solunu bilmemek
 • sağı solu (belli) olmamak
 • sağ yapmak

Birleşik Kelimeler: sağ açık, sağ bek, sağ çıkarma, sağ eğilimli, sağ haf, sağ iç, sağ kanat, sağkol, sağ kol, sağ şerit, ortanın sağı

[sıfat]
 • Sağlam, esen

Ata Sözleri ve Deyimler

 • sağ kalmak
 • sağ ol
 • sağ olsun

Birleşik Kelimeler: sağbeğeni, sağduyu, sağ esen, sağgörü, sağistem, sağ para, sağ salim, sağ selamet, sağtöre, sağyağ


TUĞ


[isim]
 • Sorguç
[tarih]
 • Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs

Birleşik Kelimeler: tuğbay


TIĞ (Kelime Kökeni: Farsça tīġ)


[isim]
 • Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş

  Maviş Hanım'ın elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel üretir, görmüyor mu? - Attila İlhan

Ata Sözleri ve Deyimler

 • tığ gibi

[isim] [eskimiş]
 • Kılıç

OTAĞ


[isim] [tarih]
 • Büyük ve süslü çadır, çerge

BAĞ


[isim]
 • Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne

  Ayakkabının bağı çözüldü.

[mecaz]
 • İlgi, ilişki, rabıta

  Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. - Anayasa

[anatomi]
 • Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti

  Eklem bağı, asıcı bağ.

[denizcilik]
 • Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm
[müzik]
 • Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret

Birleşik Kelimeler: bağ doku, bağ-fiil, organik bağ, ağız bağı, ayak bağı, bel bağı, boyun bağı, diz bağı, domuzbağı, düzen bağı, etek bağı, göbek bağı, gönül bağı, göz bağı, kan bağı, kasık bağı, kol bağı, sancak bağı

[isim]
 • Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası

Ata Sözleri ve Deyimler

 • bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
 • bağ babadan, zeytin dededen kalmalı
 • bağ bayırda, tarla çayırda
 • bağ bozmak
 • bağ budamak
 • bağı ağlayanın yüzü güler

Birleşik Kelimeler: bağ bahçe, bağ bıçağı, bağboğan, bağ bozumu, bağ çubuğu, bağkesen


DAĞ


[isim]
 • Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • dağ (veya dağlar) gibi (veya kadar)
 • dağ (veya dağları) devirmek
 • dağa çıkmak
 • dağa kaldırmak
 • dağ ardında olsun da yer altında olmasın
 • dağda bağın var, yüreğinde dağın var
 • dağda büyümüş
 • dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
 • dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
 • dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
 • dağdan gelip bağdakini kovmak
 • dağ doğura doğura bir fare doğurmuş
 • dağlara düşmek
 • dağlara taşlara
 • dağların misafir aldığı mevsim
 • dağların şenliği (veya gelin anası)
 • dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
 • dağ yürümezse abdal yürür

Birleşik Kelimeler: dağ adamı, dağ alası, dağ anası, dağ armudu, dağ aslanı, dağ ayısı, dağbaşı, dağ başı, dağ bayır, dağ bilimi, dağ birliği, dağ çamı, dağ çayı, dağ çayırı, dağ çileği, dağ dalak otu, dağ elması, dağ eriği, dağ eteği, dağ evi, dağ gölü, dağ havası, dağ iklimi, dağ isketesi, dağ ispinozu, dağ kavağı, dağ keçisi, dağ kestanesi, dağ kırlangıcı, dağ kolu, dağ köyü, dağ lalesi, dağ merası, dağ nanesi, dağ oluşu, dağ otlağı, dağ reyhanı, dağ serçesi, dağ servisi, dağ sıçanı, dağ taş, dağ tavuğu, dağ topu, dağdan inme, dağlar anası, sıradağ, yanardağ, buz dağı, Hüt Dağı, Kafdağı

[isim]
 • Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan
[mecaz]
 • Büyük üzüntü, acı

Birleşik Kelimeler: gözdağı


SIĞ


[sıfat]
 • Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.)

  Mercan adaları sığ bir kayalığın etrafını alırlar. - Sait Faik Abasıyanık

[mecaz]
 • Ayrıntıya inemeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan

  Sığ düşünce.


YEĞ


[sıfat]
 • Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah

  Bülbül olup dili yüzünden çekmek, kanarya olup dili yüzünden çekmemekten yeğdir. - Nazım Hikmet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yeğ tutmak


YAĞ


[isim]
 • Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
[mecaz]
 • Abartılı övgü

Ata Sözleri ve Deyimler

 • yağa bala batırmak
 • yağ bağlamak
 • yağ bal olsun
 • yağ basmak
 • yağ çekmek (veya yapmak)
 • yağ gibi kaymak
 • yağ yakmak
 • yağ yedirmek

Birleşik Kelimeler: yağ aldırma, yağ bezi, yağ çubuğu, yağ doku, yağ ekletme, yağ göstergesi, yağhane, yağ hücresi, yağ kesesi, yağ kutusu, yağ küpü, yağ lambası, yağ mantısı, yağ marulu, yağölçer, yağ şalgamı, yağ taşı, yağ tulumu, yağ uru, yağ yakıt, ağır yağ, bitkisel yağ, ince yağ, kalın yağ, katı yağ, madenî yağ, sadeyağ, sağyağ, sarı yağ, sıvı yağ, alabalık yağı, ayçiçeği yağı, badem yağı, balık yağı, balina yağı, ban yağı, bezir yağı, böbrek yağı, büryan yağı, cila yağı, çiçek yağı, çöz yağı, defne yağı, domuz yağı, don yağı, fındık yağı, gaz yağı, gres yağı, gül yağı, güneş yağı, hacı yağı, haşhaş yağı, Hint yağı, içyağı, iğ yağı, inek yağı, kandil yağı, karanfil yağı, katran yağı, kekik yağı, kenevir yağı, kuyruk yağı, makine yağı, mangal yağı, manuka yağı, mısır yağı, motor yağı, neft yağı, pamuk yağı, reçine yağı, sığla yağı, silindir yağı, soya yağı, susam yağı, taş yağı, tereyağı, Tonya yağı, Trabzon yağı, yağlama yağı, yapak yağı, yer yağı, zaç yağı, zeytinyağı


ÇAĞ


[isim]
 • Zaman dilimi, vakit
[jeoloji]
 • Bir katmanın oluştuğu süre

Ata Sözleri ve Deyimler

 • çağ açmak
 • çağ atlamak
 • çağı geçmek
 • çağın gerisinde kalmak
 • çağını aşmak
 • çağı yakalamak

Birleşik Kelimeler: çağ dışı, altın çağ, Antik Çağ, Birinci Çağ, Dördüncü Çağ, Eski Çağ, İkinci Çağ, İlk Çağ, Orta Çağ, Üçüncü Çağ, Yakın Çağ, Yeni Çağ, altın çağı, askerlik çağı, atom çağı, büluğ çağı, Buzul Çağı, emekleme çağı, emeklilik çağı, ergenlik çağı, gelinlik çağı, olgunluk çağı, Yontma Taş Çağı