AYÏ¿½Ï¿½N ile Oluşan Kelimeler (AYÏ¿½Ï¿½N Kelime Türetme)AYÏ¿½Ï¿½N harflerinden oluşan 5 kelime bulunuyor. AYÏ¿½Ï¿½N kelime türetme listesi ve kelime anlamları.

3 Harfli Kelimeler

AYN5, YAN5

2 Harfli Kelimeler

AY4, YA4, AN2


AN (Kelime Kökeni: Arapça ān)


[isim]
 • Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika

  Zira göçebelerin hayatı her an yardımlaşmalarını gerektirir. - Cemil Meriç

Ata Sözleri ve Deyimler

 • anı anına uymamak
 • an meselesi

Birleşik Kelimeler: anbean, bir an, eş anlı

[isim] [halk ağzında]
 • İki tarla arasındaki sınır
[isim]
 • Zihin

  An bulanıklığı. An yorgunluğu.


AY


[ünlem]
 • Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz

  Ay! Sen mi idin? Ay, ne güzel!

[isim]
 • Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta
 • ay aydın, hesap belli
 • ay gibi
 • ay harmanlanmak
 • ayı gördüm, yıldıza itibarım (veya minnetim) yok
 • ayı görmeden bayram etme
 • ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez

Birleşik Kelimeler: ay balığı, ay balta, aybaşı, ay başı, aybeay, ay çekirdeği, ayçiçeği, ay çöreği, aydede, aydemir, ay dönümü, ayevi, ay gün takvimi, ay gün yılı, ay hâli, ay ışığı, ay karanlığı, ay modülü, ay örümceği, ay parçası, ay takvimi, ay yıldız, ay yılı, ayda yılda bir, aydan aya, ayrıksı ay, dolunay, dönencel ay, gücük ay, kamerî ay, küçük ay, mübarek ay, yarım ay, yeni ay, aşure ayı, bayram ayı, büyük mevlit ayı, büyük tövbe ayı, cicimayı, döl ayı, küçük mevlit ayı, küçük tövbe ayı, matem ayı, orak ayı, ayın on dördü, üç aylar, tövbe ayları

[isim] [gök bilimi]
 • Dünya'nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh

Birleşik Kelimeler: Ay tutulması


YA (Kelime Kökeni: Arapça yā)


[ünlem]
 • `Ey, hey` anlamlarında bir seslenme sözü

  Yürü ya mübarek!

[edat]
 • Evet

Ata Sözleri ve Deyimler

 • ya Allah
 • ya Rabbi (veya Rab)
 • ya sabır
 • ya sabır çekmek
 • ya ya ya şa şa şa

Birleşik Kelimeler: yalelli

[bağlaç]
 • Şaşma, şaşkınlık bildiren bir söz

  Ya, bu adam kim?

Birleşik Kelimeler: ya da, yahut, veya


AYN (Kelime Kökeni: Arapça ʿayn)


[isim] [eskimiş]
 • Göz

Birleşik Kelimeler: aynısefa


YAN


[isim]
 • Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü, profil

  Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı. - Memduh Şevket Esendal

[sıfat]
 • Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
[sıfat]
 • İkinci derece olan

  Çoğu kez yan uğraş olarak oyuncular filmcilikle uğraşıyordu. - Metin And

[sıfat]
 • Tali

  Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler. - Anayasa

[zarf]
 • Bir tarafa yönelerek
[mecaz]
 • İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
[askerlik]
 • Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
[matematik]
 • Bir denklemde `=` işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
[spor]
 • Futbol veya hentbolda, topun, alanın yan çizgileri dışına çıkması, taç (II)

Ata Sözleri ve Deyimler

 • -den yana
 • -den yana çıkmak
 • -den yana olmak
 • yan bakmak
 • yan basmak
 • yan çizmek
 • yan gelip oturmak (veya yatmak)
 • yan gelmek
 • yan gözle bakmak
 • yanına almak
 • yanına bırakmamak (veya koymamak)
 • yanına kalmak
 • yanına kâr kalmak
 • yanına salavatla varılmaz
 • yanına salavatla yaklaşılmak
 • yanına yaklaştırmamak
 • yanından bile geçmemiş
 • yanında olmak
 • yan pala Zeydün
 • yan tutmak
 • yan yatmak

Birleşik Kelimeler: yan atışı, yan bakış, yan cümle, yan çizgisi, yan dal, yan etki, yan flüt, yan hakem, yan kabağı, yan kâğıdı, yankesici, yan ödeme, yan sanayi, yan tesir, yantutmaz, yan tümce, yan ürün, yan yan, yan yana, yan yargıcı, yan yol, yan yüzergiller, yanı başı, yanıkara, bir yana, bir yanda, bir yandan, öte yandan, alt yanı